Trang thông tin điện tử của BAT Group

Kết cấu thép

QUY TRÌNH SẢN XUẤT KẾT CẤU THÉP

Quy trình sản xuất kết cấu thép gồm có 9 bước, quý khách đang tham khảo về các sản phẩm kết cấu thép của chúng tôi vui lòng xem chi tiết từng bước dưới đây:

Bước 1: Kiểm tra vật liệu và lấy mẫu thí nghiệm

Thép cuộn đầu vào: Thông thường SS400, lấy mẫu thí nghiệm.

Bước 2: Cắt phôi thép tấm

Cắt thép tấm bằng máy xả cuộn, Cắt bản mã bằng máy Gas và Plasma CNC

Cắt xả cánh bụng bằng máy cắt CNC YSD, Cắt xả cánh bằng máy Gas và Plasma CNC

Khoan lỗ trên dầm H tổ hợp và đột lỗ thép góc

+ Cắt và khoan trên máy 3D -CNC

+ Cắt và đột lỗ trên thép góc bằng máy CNC

Cắt thép cán nóng và thép ống

+  Cắt thép cán nóng bằng máy

+ Cắt thép ống trên máy CNC

Khoan và đột lỗ trên các bản mã

+ Đột lỗ trên máy đột CNC

+ Khoan lỗ trên máy khoan CNC

Bước 3: Gá hàn đính tổ hợp và hàn tự tổ hợp

+ Gá hàn đính tổ hợp dầm H trên máy

+ Hàn tổ hợp bằng máy hàn tự động

Bước 4: Nắn cánh dầm và gá hoàn thiện chi tiết

+  Nắn cánh dầm bằng máy nắn

+ Gá hoàn thiện chi tiết

Bước 5: Hàn hoàn thiện

+ Hàn tay bằng dây

Bước 6: Làm sạch và sơn

+ Làm sạch bằng phun bi

Bước 7: Đóng kiện và vận chuyển

+ Đóng kiện

+ Vận chuyển

Bước 8: Chuẩn bị phôi sản xuất xà gồ mạ kẽm

+ Phôi cuộn mạ kẽm của Posco và SMC

+ Đặc điểm cuộn mẫu

Bước 9: Sản xuất xà gồ mạ kẽm

+ Máy cán xà gồ Z & C

+  Sản xuất xà gồ Z & C

Thông số về xà gồ mạ kẽm