Trang thông tin điện tử của BAT Group

Chiến lược con người


BAT Việt Nam coi nguồn nhân lực là yếu tố giá trị cốt lõi và tài sản quý giá. Với khẩu hiệu “BAT – Giá trị bền vững từ tâm”, công ty đã xây dựng được một đội ngũ tinh gọn, có đủ Đức và Tài. Mục tiêu tuyển dụng của công ty là thu hút và chào đón tất cả các ứng viên có mong muốn làm việc trong môi trường năng động, tốc độ, sáng tạo và hiệu quả có thể phát huy hết khả năng và kiến thức chuyên môn của mình.

Công ty luôn tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và phát huy tối đa quyền được làm việc, công hiến, phát triển và tôn vinh người lao động, sự kết hợp hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp với cán bộ, người lao động. Đặc biệt, chú trọng đến công tác phát triển nguồn lực thông qua triển khai hiệu quả chính sách đào tạo, nâng cao hiểu biết, trình độ nghiệp vụ cho CBNV, nhằm nâng cao trình độ để mỗi thành viên trở thành đại diện xứng đáng của công ty trong bất cứ hoàn cảnh nào mà thông qua hệ thống đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nhân sự của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung.