Trang thông tin điện tử của BAT Group

Thủ tục nghiệm thu phòng cháy chữa cháy mới nhất

Thủ tục hành chính cấp Thành phố và các Phòng phụ trách quận, huyện

* Chủ đầu tư, chủ phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC trước khi đưa công trình vào hoạt động gửi văn bản thông báo cho Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội (văn bản thông báo có thể gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội); chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và các điều kiện để tổ chức nghiệm thu về PCCC.

* Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị kiểm tra nghiệm thu về PCCC, Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội sẽ thông báo cho Chủ đầu tư về nội dung, thời gian kiểm tra và tiến hành kiểm tra nghiệm thu về PCCC đối với công trình đã được đề nghị.

– Khi công trình thi công không đúng theo nội dung hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy thì Cảnh sát PC&CC Thành phố sẽ lập biên bản kiểm tra về PCCC, ghi nhận đầy đủ các thiếu sót, tồn tại về phòng cháy và chữa cháy, kiến nghị Chủ đầu tư thi công công trình đúng theo hồ sơ thiết kế đã thẩm duyệt, thực hiện các yêu cầu về đảm bảo an toàn PCCC. Sau khi thực hiện đầy đủ các kiến nghị, Chủ đầu tư có báo cáo bằng văn bản gửi Cảnh sát PC&CC Thành phố để kiểm tra, xem xét và nghiệm thu về PCCC theo quy định.

– Khi công trình thi công đúng theo nội dung hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy, đảm bảo các yêu cầu phòng cháy và chữa cháy hoặc Chủ đầu tư đã thực hiện đầy đủ các kiến nghị của cơ quan Cảnh sát PC&CC trong biên bản kiểm tra tại lần kiểm tra trước thì trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua biên bản kiểm tra nghiệm thu về PCCC, Cảnh sát PC&CC Thành phố có trách nhiệm xem xét, nếu đạt yêu cầu thì ra văn bản xác nhận nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy cho công trình gửi Chủ đầu tư.

* Văn bản thông báo và hồ sơ đề nghị kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của Chủ đầu tư, Chủ phương tiện có thể gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy và các Phòng Cảnh sát PC&CC quận huyện, thị xã.

– Đối với công trình được phân loại I, II; hạng mục công trình xây mới, cải tạo, sửa chữa, bổ sung…nằm trong công trình, cơ sở được phân loại là I, II và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy: Tổ chức và cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy- Cảnh sát PC&CC Tp Hà Nội.

– Đối với công trình loại III; các hạng mục công trình xây mới, cải tạo, sửa chữa, bổ sung…nằm trong công trình, cơ sở được phân loại là loại III; cửa hàng kinh doanh khí đốt: Tổ chức và cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của các Phòng Cảnh sát PC&CC quận, huyện, thị xã.

Lưu ý: Phân loại công trình thực hiện theo Quyết định số 4312/QĐ-C11-C23, ngày 27/8/2009 của Tổng cục Cảnh sát về việc “Ban hành Quy định về phân loại cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy” để phân loại công trình loại I, II, III.

* Thời gian nhận Thông báo: Buổi sáng từ 08h00 phút đến 12h00, buổi chiều từ 13h30 phút đến 17h30 phút từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, riêng thứ 7 nhận từ 8h00 đến 12h00 (Ngày lễ nghỉ).

1. Thành phần hồ sơ:

– Bản sao giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy;

– Bản sao giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy đã lắp đặt trong công trình, phương tiện giao thông cơ giới;

– Các biên bản thử nghiệm, nghiệm thu từng phần và nghiệm thu tổng thể các hạng mục, hệ thống phòng cháy và chữa cháy;

– Các bản vẽ hoàn công hệ thống phòng cháy và chữa cháy và các hạng mục liên quan đến phòng cháy và chữa cháy phù hợp với hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt;

– Tài liệu, quy trình hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống phòng cháy và chữa cháy của công trình, phương tiện giao thông cơ giới;

– Văn bản nghiệm thu hoàn thành hệ thống, thiết bị có liên quan về phòng cháy và chữa cháy.

Các văn bản, tài liệu nêu trên phải có xác nhận của chủ đầu tư, chủ phương tiện, nhà thầu, đơn vị tư vấn thiết kế. Nếu hồ sơ thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo của Chủ đầu tư, chủ phương tiện, Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội sẽ tổ chức kiểm tra nghiệm thu về PCCC theo nội dung quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP.

– Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua biên bản kiểm tra nghiệm thu về PCCC, Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội có trách nhiệm xem xét, nếu đạt các yêu cầu thì ra văn bản xác nhận nghiệm thu về PCCC.

Các dự án, công trình; phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy đã được Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội (hoặc trước đây là Phòng Cảnh sát PCCC – CATP Hà Nội) thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy mà nay tiến hành kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

– Cảnh sát PC&CC Thành phố Hà Nội.

– Văn bản xác nhận nghiệm thu về PCCC cho công trình, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy.

– Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001 và Luật phòng cháy và chữa cháy sửa đổi ngày 22/11/2013;

– Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy, Luật phòng cháy và chữa cháy sửa đổi;

– Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy, Luật phòng cháy và chữa cháy sửa đổi.

(Nguồn: http://canhsatpccc.hanoi.gov.vn)

Leave a Comment

KHÁCH HÀNG THAM QUAN NHÀ MÁY KẾT CẤU THÉP

Thủ tục hành chính cấp Thành phố và các Phòng phụ trách quận, huyện * Chủ đầu tư, chủ phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC trước khi […]

DỮ LIỆU ẢNH KCN HOÀNG MAI I – NGHỆ AN

Thủ tục hành chính cấp Thành phố và các Phòng phụ trách quận, huyện * Chủ đầu tư, chủ phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC trước khi […]

DỮ LIỆU ẢNH KẾT CẤU THÉP

Thủ tục hành chính cấp Thành phố và các Phòng phụ trách quận, huyện * Chủ đầu tư, chủ phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC trước khi […]

Thế nào là cấu tạo của khung?

Thủ tục hành chính cấp Thành phố và các Phòng phụ trách quận, huyện * Chủ đầu tư, chủ phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC trước khi […]

HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

Thủ tục hành chính cấp Thành phố và các Phòng phụ trách quận, huyện * Chủ đầu tư, chủ phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC trước khi […]

HOÀN THÀNH LẮP DỰNG NHÀ MÁY MAY

Thủ tục hành chính cấp Thành phố và các Phòng phụ trách quận, huyện * Chủ đầu tư, chủ phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC trước khi […]

XÂY DỰNG KẾT CẤU THÉP NHÀ THÉP TIỀN CHẾ

Thủ tục hành chính cấp Thành phố và các Phòng phụ trách quận, huyện * Chủ đầu tư, chủ phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC trước khi […]

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ BAT VIỆT NAM
VPGD: Số 11 – BT5 Bán Đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Trụ sở chính: Số 34BT1 Bắc Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 02466 814 114 – Fax: 024 858 96 999
MST: 0107344726 do Sở KH và Đầu tư TPHN cấp ngày 07/03/2016
Hotline: P. Kinh Doanh 024 858 96 999 – 02466 814 114
Website: https://batvietnam.com.vn
E-Mail: info@batvietnam.com.vn