Trang thông tin điện tử của BAT Group

Bảo dưỡng và sửa chữa định kỳ hệ thống chữa cháy

Công việc hàng ngày:

+ Kiểm tra trạng thái bên ngoài của hệ

+ Kiểm tra sự làm việc của hệ bắt đầu từ chuông, đèn báo cháy.

+ Kiểm tra sự làm việc của hệ theo trạng thái đứt, chập dây.

+ Làm sạch thiết bị, tủ trung tâm

+ Khả năng làm việc của tủ trung tâm.

Công việc hàng tháng:

+ Kiểm tra điện áp ở các đường dây

+ Kiểm tra trạng tháo của các tín hiệu báo động.

+ Kiểm tra trạng tháo của nguồn cung cấp năng lượng.

Công việc hàng năm

+ Đo điện trở của các đường dây liên lạc, tiếp địa

+ Kiểm tra bơm chữa cháy

+ Kiểm tra các bình chữa cháy theo định kỳ

Xử lý làm sạch đầu báo, đường ống

Leave a Comment

KHÁCH HÀNG THAM QUAN NHÀ MÁY KẾT CẤU THÉP

Công việc hàng ngày: + Kiểm tra trạng thái bên ngoài của hệ + Kiểm tra sự làm việc của hệ bắt đầu từ chuông, đèn báo cháy. + Kiểm tra sự làm việc của hệ theo trạng […]

DỮ LIỆU ẢNH KCN HOÀNG MAI I – NGHỆ AN

Công việc hàng ngày: + Kiểm tra trạng thái bên ngoài của hệ + Kiểm tra sự làm việc của hệ bắt đầu từ chuông, đèn báo cháy. + Kiểm tra sự làm việc của hệ theo trạng […]

DỮ LIỆU ẢNH KẾT CẤU THÉP

Công việc hàng ngày: + Kiểm tra trạng thái bên ngoài của hệ + Kiểm tra sự làm việc của hệ bắt đầu từ chuông, đèn báo cháy. + Kiểm tra sự làm việc của hệ theo trạng […]

Thế nào là cấu tạo của khung?

Công việc hàng ngày: + Kiểm tra trạng thái bên ngoài của hệ + Kiểm tra sự làm việc của hệ bắt đầu từ chuông, đèn báo cháy. + Kiểm tra sự làm việc của hệ theo trạng […]

HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

Công việc hàng ngày: + Kiểm tra trạng thái bên ngoài của hệ + Kiểm tra sự làm việc của hệ bắt đầu từ chuông, đèn báo cháy. + Kiểm tra sự làm việc của hệ theo trạng […]

HOÀN THÀNH LẮP DỰNG NHÀ MÁY MAY

Công việc hàng ngày: + Kiểm tra trạng thái bên ngoài của hệ + Kiểm tra sự làm việc của hệ bắt đầu từ chuông, đèn báo cháy. + Kiểm tra sự làm việc của hệ theo trạng […]

XÂY DỰNG KẾT CẤU THÉP NHÀ THÉP TIỀN CHẾ

Công việc hàng ngày: + Kiểm tra trạng thái bên ngoài của hệ + Kiểm tra sự làm việc của hệ bắt đầu từ chuông, đèn báo cháy. + Kiểm tra sự làm việc của hệ theo trạng […]